Bạn không thấy truyện?

Yari No Yuusha No Yarinaoshi

Yari No Yuusha No Yarinaoshi

đây là 1 câu chuyện về thương hiệp sĩ Yari no Yuusha no Yarinaoshi khi đang đứng giữa cái chết và sự sống, ngay khi đó anh ấy đã nhận được sức mạnh đảo ngược thời gian và anh ấy đã quyết định sử dụng nó để bắt đầu cuộc sống mới và mạnh mẽ hơn.

Danh sách chương
Bình luận

Bạn phải để gửi bình luận
Bảng xếp hạng