Bạn không thấy truyện?

Tự Nhiên Gia Nhập Ma Môn Mất Rồi

Tự Nhiên Gia Nhập Ma Môn Mất Rồi

Triệu hợp xuyên qua đến một cái tu chân thế giới, không có kim thủ chỉ! Chỉ có thể đem cẩu làm tín điều! Vạn vạn không nghĩ tới cẩu tại trong bụi cỏ cũng có thể đắp lên cổ Ma Quân tàn hồn phụ thể, kết quả biến thành thành một thể song hồn! Tu vi không đủ, Ma Quân chiếm lấy thân thể cưỡng ép tu hành ma công, trực tiếp đột phá. Tu hành tài nguyên không đủ, Ma Quân cưỡng ép đoạt bảo. Đạo lữ không có, Ma Quân trực tiếp cưỡng chiếm đỉnh cấp Thánh nữ của Ma môn đương lô đỉnh. Triệu hợp biểu thị, ta thật là người tốt!

Danh sách chương
Bình luận

Bạn phải để gửi bình luận
Bảng xếp hạng