Bạn không thấy truyện?

Ta Mắc Chứng Tu Luyện Trâu Bò

Ta Mắc Chứng Tu Luyện Trâu Bò

Tôi là một tản tu nguyên anh kỳ, chỉ có điều số lượng nguyên anh hơi nhiều một chút…  không biết từ lúc nào đã trở thành Đệ Nhất tu vi Trong tu chân giới, là người giàu có top 1???

Danh sách chương
Bình luận

Bạn phải để gửi bình luận
Bảng xếp hạng