Bạn không thấy truyện?

Ta Là Đại Hoàn Đan

Ta Là Đại Hoàn Đan

Đỉnh núi Bất Qui Phong sản sinh ra một thần đan hiếm có, chính là Ta, ngọc thụ alam phong, tiêu sái nghê thường, tâm hồn to lớn! Đại Hoàn Đan đánh thì không được, ăn thì không được!

Danh sách chương
Bình luận

Bạn phải để gửi bình luận
Bảng xếp hạng