Bạn không thấy truyện?

Shokei Shoujo No Ikirumichi

Shokei Shoujo No Ikirumichi

Những kẻ từ thế giới khác lạc đến thế giới này được gọi là những "lạc nhân" và họ là nguyên nhân dẫn đến một thảm họa trong quá khứ thế nên họ sẽ bị xét xử bởi "Executioner", Menou một Executioner đã gặp một lạc nhân tên Akari. cô đã giết hắn để trừ hậu họa nhưng Akari lại có thể trở về từ cõi chết và tìm kiếm cô trả thù

Danh sách chương
Bình luận

Bạn phải để gửi bình luận
Bảng xếp hạng