Bạn không thấy truyện?

Rocopon

Rocopon

8 năm trước, một người ngoài hành tinh đã tới Trái Đất và hiện tại anh ta đã được cấp quyền công dân và được đặt dưới dự quản lý của Bộ Quốc Phòng Nhật Bản. Trông bề ngoài chỉ là một thằng cha vô công rồi nghề nhưng thực tế anh ta hiện đang làm việc cho Bộ Quốc Phòng nhưng làm việc gì thì...

Danh sách chương
Bình luận

Bạn phải để gửi bình luận
Bảng xếp hạng