Bạn không thấy truyện?

Nguyên Tội Của Takopi

Nguyên Tội Của Takopi

Tacopi, người hành tinh Happy lên đường đi ban phát hạnh phúc cho toàn vũ trụ. Một ngày nọ, Tacopi được cô bé không cười Shizuka cứu đói khi đến Trái Đất, Tacopi quyết định sẽ giúp Shizuka cười thật nhiều. Liệu điều gì đang chờ hai người họ ở phía trước...?

Danh sách chương
Bình luận

Bạn phải để gửi bình luận
Bảng xếp hạng