Bạn không thấy truyện?

Không Có Đạo Lữ Sẽ Chết

Không Có Đạo Lữ Sẽ Chết

Chấn kinh! Ngây thơ thiếu niên tại mộ tổ bị đại tỷ tỷ xem như lô đỉnh? Trên thân quái bệnh vậy mà như kỳ tích biến mất, còn chính thức bước lên con đường tu tiên. Ân?......30 Trời bên trong nhất định phải lần nữa tu luyện? Nếu không liền sẽ chết?..

Danh sách chương
Bình luận

Bạn phải để gửi bình luận
Bảng xếp hạng