Bạn không thấy truyện?

Hệ Thống Thăng Cấp Điên Cuồng

Hệ Thống Thăng Cấp Điên Cuồng

Là nhân vật chính nghiện game xuyên không tới một thế giới huyền huyễn,  Ở đây có các loại môn phái và tông môn  có các loại võ học huyền huyễn và binh khí Thần binh , có ma thú ở khu vực bên ngoài và thần long mạnh nhất. Linh yêu quỷ quái gì cũng có. Nhưng cho dù là tông môn gì , hay thiếu gia gia tộc lớn gì,  hay hoàng tử đế quốc hoặc là thiên phú yêu nghiệt , tu vi có mạnh, đối diện với hệ thống thăng cấp điên cuồng. nhân vật chính đều bị đá ra phía sau.

Danh sách chương
Bình luận

Bạn phải để gửi bình luận
Bảng xếp hạng