Bạn không thấy truyện?

Đại Dịch Seoul

Đại Dịch Seoul

Một bệnh dịch bí ẩn đột nhiên xuất hiện tại Seoul, tốc độ lây lan của nó đáng sợ đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ bị lây nhiễm và vong mạng ngay lập tức! Liệu con người sẽ phải đối mặt và tự tìm cách sống sót trước thảm họa này thế nào đây?!

Danh sách chương
Bình luận

Bạn phải để gửi bình luận
Bảng xếp hạng