Bạn không thấy truyện?

Cách Sống Sót Sau Khi Ngủ Với Hoàng Đế

Cách Sống Sót Sau Khi Ngủ Với Hoàng Đế

Nữ Chính là công nương được gả cho hoàng đế và trở thành hoàng hậu, nhưng sau khi kết hôn, đã mấy tháng trời cô vẫn chưa viên phòng với chồng của mình… Những người thừa kế dòng máu của Gold Dragon đang dẫn dắt đế quốc hùng mạnh “Dehart”. Và hoàng đế “Carmond” đang cai trị đế quốc này. Công nương “Lobelia” của gia tộc Negrad đã kết hôn với hoàng đế và ngồi lên vị trí hoàng hậu. Khi đã là hoàng hậu, đương nhiên cô ấy phải chuẩn bị để hạ sinh dòng dõi nối dõi cho hoàng gia Và để làm được nó, cô ấy buộc phải ngủ cùng hoàng đế… Vì “mục đích chân chính” của bản thân, cô ấy phải thoát khỏi tình huống mà bản thân phải ngủ với Carmond…! Tại sao cô ấy lại luôn tránh né việc ngủ với hoàng đế, mục đích thật sự của cô ấy là gì mời mn đọc truyện nhé.

Danh sách chương
Bình luận

Bạn phải để gửi bình luận
Bảng xếp hạng