Bạn không thấy truyện?

Bán Điện Thoại Xuyên Tam Giới

Bán Điện Thoại Xuyên Tam Giới

Vốn dĩ hai giới tiên phàm ngăn cách, cho tới một ngày Lý Tinh Hà ngoài ý muốn thu được hệ thống Thiên Cơ Bảng của Thiên đình, từ đó bắt đầu vui vẻ giao dịch với thần tiên các nơi, thần tiên vui vẻ vô cùng: smartphone của nhân giới thật là thú vị…

Danh sách chương
Bình luận

Bạn phải để gửi bình luận
Bảng xếp hạng