Bạn không thấy truyện?

Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

  • Thể loại: , ,
  • Tình trạng: Đang cập nhật
  • Thống kê:
    1387
    0
    0

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt...

Danh sách chương
Bình luận

Bạn phải để gửi bình luận
Bảng xếp hạng