Bạn không thấy truyện?

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Zero là là vị Siêu Anh hùng đầu tiên của toàn nhân loại. Sau hắn, lần lượt xuất hiện nhiều siêu anh hùng khác, nhưng hắn chỉ làm siêu anh hùng 5 năm rồi đột nhiên biến mất, không ai biết hắn đi đâu

Danh sách chương
Bình luận

Bạn phải để gửi bình luận
Bảng xếp hạng